Thà là một “Thợ Ảnh Bình Thường” còn hơn là “Nhiếp Ảnh Gia Nổi Tiếng mà Chụp Xấu”